09132327334

Vaporizing

چگونه مناسب ترین رگلاتور را انتخاب کنم؟

چگونه مناسب ترین رگلاتور را انتخاب کنم؟

رگولاتورها (رگلاتور یا Regulator) اجزایی می باشند که به لحاظ تکنیکی در سطح بالایی می باشند.

همچنین تغییرات مکانیکی فوق العاده ویژه ای بر روی سیال عبوری اعمال می کنند.

لطفا انتخاب رگولاتور مناسب را جدی بگیرید چرا که؛

انتخاب رگلاتور مناسب بسیار هائز اهمیت می باشد،

چرا که انتخاب نامناسب نتایجی مانند فشار خروجی نامناسب و آلوده شدن سیال عبوری را بدنبال خواهد داشت.

در هر کاربردی با کوچکترین ترکیبی از گازها یا مایعات خورنده و یا شرایط محیطی آگرسیو، می بایست از رگولاتور استفاده کنید.

در مجموع رگولاتورها دارای تنوع گسترده ای از نوع، طراحی و متریال می باشند، که

انتخاب رگولاتور مناسب کاربرد، مورد نظر شما با توجه به سیال عبوری، فاز، دما و فشار صورت می گیرد.

در ادامه با تشریح انواع مختلف رگولاتور، به شما در انتخاب رگولاتور مناسب کمک خواهیم کرد😊.

 

اصول کلی رگولاتور ها

رگلاتور فشار را کنترل می کند و نقطه ی محوری میان سمت فشار بالا و فشار پایین می باشد.

در سمت فشار بالا، رگولاتور به طور مکانیکی افت فشار را به گونه ای کنترل می کند تا سمت فشار پایین تقریبا ثابت بماند.

در برخی از کاربردهای معمول به رگولاتور نیاز خواهید داشت، یعنی فشار ورودی در معرض افت فشار کنترل شده به صورت مکانیکی قرار می گیرد و منجر به فشار نسبتا ثابت در خروجی می گردد.

شایان ذکر است؛ در برخی موارد عکس فرایند ذکر شده مورد نیاز می باشد، بدین معنا که رگولاتور بایستی به کار رود تا فشار خروجی بطور مکانیکی کنترل گردد و فشار نسبتا ثابتی در ورودی حفظ شود.

دسته بندی رگولاتورها

شناخت انواع دسته بندی رگولاتور می تواند به انتخاب رگلاتور مناسب شما کمک کند،

رگولاتور را می توان شامل دسته بندی های Pressure-Reducing، Back-Pressure و Vaporizing دانست.

هریک از این گروه ها را می توان به دیافراگمی یا پیستونی، تک مرحله ای یا دو مرحله ای نسبت داد.

  رگولاتور : Pressure-Reducing

این تنظیم کننده فشار بالایی (35 تا 40 بار) را از خط فرآیندی دریافت می نماید و به فشار پایداری (1.975 تا 2.025 بار) تقلیل می دهد.

رگولاتور کاهنده فشار صرفا؛ به منظور تنظیم و کاهش فشار خطوط، معمولا بعد از مخازن پر فشار طراحی گردیده است و با طراحی های متفاوت بسیار پر کاربرد می باشد.

در برخی از کاربرد ها، جریان به خط بر می گردد و باعث بازگشت نوسان می شود، لذا جهت حفظ سیستم از این نوسانات از رگولاتور Back-Pressure می توانید کمک بگیرید.

رگولاتور Vaporizing :

این دسته از تنظیم کننده ها را می توان به نوعی جزء رگولاتورهای کاهش دهنده فشار دانست.

با این تفاوت که رگولاتورهای Vaporizing (تبخیر کننده) با سیستم گرمایشی همراه می باشند.

این سیستم گرمایشی مانع از تغییر فاز می شود یا تک فازی شدن را تسریع می بخشد.

المان گرمایشی الکتریکی یا بخاری بخشی از رگولاتور تبخیر کننده می باشد.

در اکثر موارد افت ناگهانی فشار منجر به وقوع پدیده ژول-تامسون می شود، بدین معنا که؛

گاز با از دست دادن گرما دچار تغییر فاز کامل یا جزئی به سمت مایع شدن می گردد.

در این گونه مواقع امکان مسدود شدن رگولاتور نیز وجود دارد.

رگولاتور Vaporizing با بخشیدن حرارت به نقطه افت فشار از تغییر فاز و انسداد جلوگیری می کنند.

در کاربردهای دیگر همانند دستگاه های کروماتوگرافی نیاز می باشد که مایع به بخار تبدیل شود،

که در این حالت رگولاتور با ایجاد گرما به مایع آن را به بخار تبدیل می کند.

 

 در مقالات آتی به رگولاتورهای تک مرحله ای و دو مرحله ای خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید 😊.