09132327334

گازفريون

گروهبندی گاز مبرد

گروهبندی گاز مبرد

همانگونه که در مقاله مربوط به کپسول گاز مبرد گفته شد، در حال حاظر جهت صرفه جویی در مصرف سوخت باید از انرژی های جایگزین استفاده کرد.

به دلیل تقاضا شما عزیزان این مقاله جهت معرفی جزئی گروه های گاز مبرد تهییه شده است،

این نوشتار فوق العاده علمی می باشد، با ما همراه باشید 😉.

در تمام جهان در قرون قبل، تنها از ساخت یخچال استفاده می کردند که بعد از آن با کشف فریون ها، تولید آن سریعا افزایش یافت،

به گونه ای که امروزه بین 65 تا 70 میلیون دستگاه در سال ساخته می شود.

کشف مبردهای فریونی در افزایش تولید یخچال و فریزر باعث تاثیر گذاری هرچه تمام سرمای مصنوعی شد.

به تازگی مطالعاتی بر روی لایه ازون انجام گرفته است که ثابت شده است برخی از مبردهای CFC موجب تخریب لایه ازون می شوند که این نوع مبرد ها عبارت اند از:

 

نوع

فرمول شیمایی دﻣﺎی ﺟﻮش دمای بحرانی فشار بحرانی بار

پتانسیل تخریب اُزنODP

R11

CCl2F 23.8 198 44.1 1
R12 CCl2F2 -29.8 112 41.3 1
R12B1 CClBrF2 -3.7 154.5 41.24 3
R13 CCIF3 -81.4 28.8 38.7 1
R13B1 CBrF3 -57.7 67 39.85 10
R14 CF4 -127.9 -45.66 37.45
R22 CHCIF2 -40.8 96.1 49.86 0.055
R113 CCIF2– CCI2F3 47.6 214.1 34.1 0.8
R114 CCIF2-CCIF2 3.8 145.7 32.6 1
R115 CCIF2 -38 80 31.6

0.6

 

همچنین در جدول زیر می توانید مبرد های بدون خطر برای لایه ازن(HFC) را مشاهده کنید:

 

نوع فرمول شیمایی درصد وزنی دمای بحرانی فشار بحرانی بار

R134a

CH2F – CF3 101

40.7

R404A

R125 44 72.1

37.3

R407C

R32

RI25

RI34a

23

25

52

75.8

41.6

R410A

R32

RI25

50 73 49.6
R507 RI25

RI34a

50 70.81

37.17

R125

CF3 67.7

39.2

R508A R23- R116 39

61

13.5

37

مواد سرمازاي طبيعي سازگار با روغن، ارزان و توليد آنها انحصاري نيست، اما نبايد خطر استفاده از اين مواد را ناديده گرفت.

خطر شعله ور شدن و انفجار مواد سرمازاي طبيعي مثل پروپان، ايزوبوتان، آمونياک و R125a را مي توانيد در جدول ذيل مورد آناليز قرار دهيد.

جالب است بدانيد که تفاوت گاز هاي ارائه شده در جدول زير با مبردهاي شيميايي مثل فريون ها در خطر انفجار، دارا بودن بوي تند، توليد فشار بالا در سيستم و خطر آتش سوزي است.

به عبارت ديگر آنچه دانشمندان در 70سال پيش آن را رها کرده بودند، مجددا مورد بررسي و توجه قرار گرفته است، اين بار بر اساس تصميم بين المللي.

 

گروهبندی گاز مبرد

جدول گاز های مبرد

مبرد هاي طبيعي تقريبا داراي پتانسيل تخريب صفر ازن و پتانسيل گرمايي، تقريبا صفر مي باشند.

در واقع براي محيط زيست بدون خطر مي باشند.

از همراهي شما عزيزان متشکريم