09132327334

شیر

شیر های سیلندر گاز

شیرهای سیلندر گاز

سیلندرهای گازی قابل تنظیم هستند.

برای اینكه گاز داخل سیلندر به طور ایمن قرار بگیرد، معمولاً دریچه  در بالا یا شانه سیلندر قرار دارد.

سوپاپ ممکن است عملکردهای مختلفی داشته باشد؛

  • وسیله ای به نوعی به باز و بسته شدن قسمت فوقانی کمک می کند.

  • درگاه ورودی را فراهم می کند تا یک سیلندر پر شود.

  • بست محتویات داخل سیلندر را فراهم می کند.

  • درگاه خروجی را فراهم می کند تا گاز آزاد شود.

  • این دستگاه می تواند وسایل ایمنی مانند شیرهای بدون بازگشت ، دریچه های کمکی فشار و دیگر انواع شیرهای فشار را در خود جای دهد.

  • این می تواند یک تنظیم کننده فشار یکپارچه باشد.

  • این دستگاه می تواند یک دستگاه تنظیم کننده جریان خروجی را در خود جای دهد.

  • این می تواند با یک فشار سنج ترکیب شود.

  • شیر سیلندر می تواند نصب را برای اجزای خارجی مانند تنظیم کننده ها و خطوط لوله فراهم کند.

نگاهی به بازار جهانی گاز مایع

سیلندرهای گاز و شیر سیلندر های مرتبط با آنها که برای حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد استفاده قرار می گیرند باید از مقررات حمل و نقل تجهیزات فشار کاملا مطلع بوده و به آنها عمل کنند.

شیر سیلندر ها مطابق با استانداردهای مجاز طراحی، ساخته، بازرسی، آزمایش و تصویب می شوند.

با توجه به خواص بسیاری از گازهای مختلف، دریچه ها را باید از مواد سازگار تولید کرد.

اگر فشار تست آنها پایین تر از سیلندر باشد نباید از شیر سیلندر ها استفاده کرد.