09132327334

شیرسیلندر

شیر های سیلندر گاز

شیرهای سیلندر گاز

سیلندرهای گازی قابل تنظیم هستند.

برای اینكه گاز داخل سیلندر به طور ایمن قرار بگیرد، معمولاً دریچه  در بالا یا شانه سیلندر قرار دارد.

سوپاپ ممکن است عملکردهای مختلفی داشته باشد؛

  • وسیله ای به نوعی به باز و بسته شدن قسمت فوقانی کمک می کند.

  • درگاه ورودی را فراهم می کند تا یک سیلندر پر شود.

  • بست محتویات داخل سیلندر را فراهم می کند.

  • درگاه خروجی را فراهم می کند تا گاز آزاد شود.

  • این دستگاه می تواند وسایل ایمنی مانند شیرهای بدون بازگشت ، دریچه های کمکی فشار و دیگر انواع شیرهای فشار را در خود جای دهد.

  • این می تواند یک تنظیم کننده فشار یکپارچه باشد.

  • این دستگاه می تواند یک دستگاه تنظیم کننده جریان خروجی را در خود جای دهد.

  • این می تواند با یک فشار سنج ترکیب شود.

  • شیر سیلندر می تواند نصب را برای اجزای خارجی مانند تنظیم کننده ها و خطوط لوله فراهم کند.

نگاهی به بازار جهانی گاز مایع

سیلندرهای گاز و شیر سیلندر های مرتبط با آنها که برای حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد استفاده قرار می گیرند باید از مقررات حمل و نقل تجهیزات فشار کاملا مطلع بوده و به آنها عمل کنند.

شیر سیلندر ها مطابق با استانداردهای مجاز طراحی، ساخته، بازرسی، آزمایش و تصویب می شوند.

با توجه به خواص بسیاری از گازهای مختلف، دریچه ها را باید از مواد سازگار تولید کرد.

اگر فشار تست آنها پایین تر از سیلندر باشد نباید از شیر سیلندر ها استفاده کرد.

اقدامات نکات سیلندر

نکات سیلندر هنگام استفاده از یک سیلندر گاز باید بدانید!

اقدامات کنترلی لازم هنگام استفاده از یک سیلندر گاز چیست؟

نکات سیلندر که باید جهت مراقبت از عزیزان خود بدانید!

نکات مربوط به شیر سیلندر:

✔ جهت باز و بسته کردن شیرها از کلیدهای استانداردی که توسط شرکت سازنده ارائه شده است،

استفاده نمایید.

✔ شیرهای سیلندر باید در زمان توقف کار هر چند برای چند دقیقه، بطور کامل بسته شوند

و همچنین تنظیم کننده و شیرهای پلاستیکی می بایست مطابق استاندارد از فشار تخلیه شوند.

⚠ بدون توجه به اینکه سیلندر حاوی گازهای قابل اشتعال یا غیرقابل اشتعال است؛

محور شیر می بایست راست گرد تعبیه شود.

✔ بعد از وصل تنظیم کننده، شیر سیلندر را به آرامی باز کنید،

اما در مورد سیلندر استیلن در حدود یک و نیم دور باز کردن کافی می باشد.

✔ شیر سیلندر ها را نباید ناگهانی یا به سرعت باز کرد چرا که در این صورت به علت آزاد شدن ناگهانی فشار ممکن است به تنظیم کننده صدمه وارد شود.

✔ موقع باز کردن شیر سیلندر هیچگاه نباید در مقابل فشارسنج آن قرار بگیرید.

✔ کلیه سیلندر ها را باید در وضعی قرار داد که دسترسی به آنها به سهولت امکان پذیر باشد

تا در زمان خطر و شرایط اضطراری بتوان به سرعت شیر آنها را بست.

⚠ در سیلندرهایی که شیر آنها مجهز به طوق محافظ است نصب کلاهک ضروری نمی باشد.

✔ قبل از اتصال سیلندرهای اکسیژن ، استیلن و سایر گازها به وسائل،

شیر آنها را باید لحظه ای خیلی کوتاه باز کرد تا گرد و خاک موجود در مجرای آن پاک شود و سپس تنظیم کننده را روی آن سوار کنید.

✔ در زمان بستن شیر نبایستی نیروی بیش از حد معمول به آن وارد کنید.

چرا استفاده از کپسول گاز مسافرتی هنگام مسافرت توصیه می شود!؟!

نکات مربوط به فشارسنج سیلندر:

✔ هیچگاه از یک دستگاه تقلیل دهنده فشار (رگولاتور) در سیلندرهای غیر مشابه نباید استفاده نمود.

✔ فقط از فشار سنجی استفاده شود که توسط سازنده توصیه شده است.

فشار سنج اکسیژن می بایست بوسیله نوشته مشخص شده باشد و نبایستی با روغن تست گردد.

 بیشترین درجه در فشار سنج اکسیژن، نیتروژن و هیدروژن نبایستی کمتر از ۲۵۵ بار باشد.

فشارسنج کپسول گاز

فشارسنج سیلندر گاز

نکات مربوط به تنظیم کننده ها(Regulators) و تجهیزات بازدارنده از پس زدن شعله (Flash-Back Arrestors)

1- هیچگاه از یک دستگاه تقلیل دهنده فشار در سیلندرهای غیر مشابه نباید استفاده نمود.

۲- در زمان جوشکاری و برشکاری سیلندرهای گاز و اکسیژن باید مجهز به تنظیم کننده و تجهیز بازدارنده از پس زدن شعله باشند.

همچنین شیر یکطرفه (Non-Return Valves) باید روی مشعل ها (هم اکسیژن و استیلن) نصب شود.