09132327334

سمپاش پشت تراکتوری

سمپاش پشت تراکتوری:

  • مناسب برای پاشش انواع سموم شیمیایی و کودهای مایع در مزارع

• دارای صافیهای نازل سوپاپ دار برای جلوگیری از پاشش مایع و سم اضافی

• قابل نصب بر روی کلیه تراکتور های موجود

• قابلیت تنظیم ارتفاع پاشش از 20 سانتیمتر تا 140 سانتیمتر

• مخزن پلی اتیلن مقاوم در برابر انواع سموم و مواد شیمیایی و نور مستقیم آفتاب

• عرض پاشش 8 – 10 – 12 و 14 متر

 

جهت خرید و مشاوره تماس حاصل فرمایید

توضیحات

کاربرد:

  • مناسب برای پاشش انواع سموم شیمیایی و کودهای مایع در مزارع

• دارای صافیهای نازل سوپاپ دار برای جلوگیری از پاشش مایع و سم اضافی

• قابل نصب بر روی کلیه تراکتور های موجود

• قابلیت تنظیم ارتفاع پاشش از 20 سانتیمتر تا 140 سانتیمتر

• مخزن پلی اتیلن مقاوم در برابر انواع سموم و مواد شیمیایی و نور مستقیم آفتاب

• عرض پاشش 8 – 10 – 12 و 14 متر