09132327334

نانو سلولزی

تأثیر استفاده از نانو الیاف سلولزی و نشاسته کاتیونی بر ویژگیهای نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی-مکانیکی (CMP) انجام شد و به همین منظور، ابتدا مقداری ازخمیرشیمیایی-مکانیکی (CMP) رنگبری میشود و الیاف سلولزی با داشتن عرضی در محدوده نانومتر، موادی مبتنی بر طبیعت با ویژگی‌های مفید و منحصر به فرد هستند و  مهم‌تر از همه، نانوسلولزهای جدید که از الیاف سلولزی نانوساختار با یک بعد نسبتاً وسیع (نسبت طول به عرض) و با خواص معین تهیه می‌شوند، کاربردهای متعددی پیدا کرده‌اند و ترکیبات الیاف نانوساختار در فشار بالا، دمای بالا و شتاب بالا مجزا شده و منجر به ایجاد یک سطح وسیع می‌شوند و از این‌رو بر هم‌کنش‌های قوی با گونه‌های اطراف مانند آب، مواد پلیمری، مواد آلی، نانوذرات و سلول‌های زنده ایجاد می‌کنند. روش‌هایی از قبیل میکروسکوپ الکترونی عبوری (Transmission Electron Microscopy- TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscopy-SEM) و … برای شناسایی ساختار به‌کار می‌روند.

نانوسلولزی چیست

الیاف سلولزی با داشتن عرضی در محدوده نانومتر، موادی مبتنی بر طبیعت با ویژگی‌های مفید و منحصر به فرد هستند و نانوسلولزهای جدید که از الیاف سلولزی نانوساختار با یک بعد نسبتاً وسیع و با خواص معین تهیه می‌شوند، کاربردهای متعددی پیدا کرده‌اند و ترکیبات الیاف نانوساختار در فشار بالا، دمای بالا و شتاب بالا مجزا شده و منجر به ایجاد یک سطح وسیع می‌شوند و از این‌رو بر هم‌کنش‌های قوی با گونه‌های اطراف مانند آب، مواد پلیمری، مواد آلی، نانوذرات و سلول‌های زنده ایجاد می‌کنند و روش‌هایی از قبیل میکروسکوپ الکترونی عبوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی و … برای شناسایی ساختار به‌کار می‌روند.
سلولز یکی از مهم‌ترین پلیمرهای طبیعی است و به‌عنوان یک ماده خام پایان‌ناپذیر، و ماده‌ای زیست‌سازگار در مقیاس صنعتی است واین ماده سال‌هاست که در قالب چوب و الیاف گیاهی به‌عنوان یک منبع انرژی، مصالح ساختمانی و پوشاک به‌کار برده می‌شود ونانوسلولز دارای ظاهری بسیار چسبناک بوده و نواری ژل مانند و شفاف است.

کاربرد نانوسلولزی

کاربردهای متعددی پیدا کرده‌اند و ترکیبات الیاف نانوساختار در فشار بالا، دمای بالا و شتاب بالا مجزا شده و منجر به ایجاد یک سطح وسیع می‌شوند و از این‌رو بر هم‌کنش‌های قوی با گونه‌های اطراف مانند آب، مواد پلیمری، مواد آلی، نانوذرات و سلول‌های زنده ایجاد می‌کنند و روش‌هایی از قبیل میکروسکوپ الکترونی عبوری (Transmission Electron Microscopy- TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscopy-SEM) و … برای شناسایی ساختار به‌کار می‌روند.

  قابل استفاده از کاربردهای نانوساختار

 1. کاربرد به عنوان افزودنی به فیلتر تنباکو
 2. مقاوم‌سازی مواد رسانا
 3. غشاء بلندگوهای صدای بلند
 4. غشاءهای با شار بالا
 5. صفحه نمایش‌های الکترونیکی انعطاف‌پذیر
 6. اجزای رایانه
 7. خازن‌ها
 8. تهیهٔ زره‌های های سبک برای بدن و شیشه‌های ضدگلوله
 9. تهیهٔ مواد بازدارنده در برابر خوردگ
 10. استفاده از لوازم بهداشتی -شوینده

چهار استراتژی مهم رشد  نانو سلولزی

استراتژی نفوذ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول و متنوع‌سازی از مهم‌ترین آنها هستند و نفوذ در بازار به عنوان یک فعالیت، فرآیند رفتن به یک بازار موجود با یک محصول که در آن محصولات فعلی یا مشابه دیگری وجود دارند و گرفتن سهم بازار از سایر شرکت‌های رقیب است و این مورد به عنوان استراتژی نفوذ در بازار نیز شناخته می‌شود و به عنوان یک معیار اندازه‌گیری، ارزیابی میزان فروش یک محصول نسبت به کل بازار تخمین زده شده برای آن محصول است و نانو مواد سلولزی  از جمله مواد نوظهورند که پیش‌بینی بازار آنها و دیگر فناوری‌های نوپا، در حالی که توان بالقوه‌ آنها کاملا روشن نیست، کار سختی است و اما در این بررسی سعی شد تا با مطالعات جامع بازار جهانی و داخلی و همچنین تحلیل صنایع مصرف کننده.

خواص و روش نانون سلولزی

نانوسلولزها بر اساس خواص و روش تولیدشان به سه دسته مختلف تقسیم می‌شوند:

 1. نانوفیبریل‌های سلولزی- Cellulose nanofibrils (CNFs)
 2. نانو کریستال‌های سلولزی- Cellulose nanocrystals (CNC)
 3. و سلولزهای باکتریایی-  Bacterial cellulose (BC)

مهمترین خواص نانو مواد سلولزی

سلولزی استحکام، خواص رئولوژیکی، واکنش‌پذیری و گرایش به تشکیل فیلم است و علاوه بر آن، این مواد از منابع طبیعی تجدیدپذیر و بر اساس دانش فعلی که برای تولید و استفاده ایمن  است و  اما در حال حاضر بسیاری از کاربردهای این مواد جدید و در حال شناخت بوده و جوانب مختلف آن در سطح دنیا هم هنوز ناشناختهمی باشد.

برای خواندن مقالات مشابه کلیک کنید