09132327334

بهینه صنعت اصفهان

شرکت بهینه صنعت اصفهان(BSI) با مساحت 30.000 متر مربع واقع درشهر نجف آباد (شهرک صنعتی نجف آباد یک) در استان اصفهان در سال 1385 با توجه به نیاز کشور به مخازن CNG خودرویی ،با پشتیبانی فنی گروه صنعتی قدس نجف آباد(GHN) تاسیس و شروع به کار نمود .با توجه به تحریم های اقتصادی ،این شرکت با دو سال فعالیت تحقیقاتی و با کمک اساتید مجرب دانشگاهی و تیم های تولیدی ،با بومی سازی خط تولید ،موفق به تولید مخازن CNG خودرویی و کپسول اکسیژن (o2) از ورق های فولادی خاص و لوله را کسب نماید و در حال حاضر توان تولید 150هزار مخزن CNG خودرویی و کپسول اکسیژن را در سال را دارد.

آدرس : اصفهان ،نجف آباد ،شهرک صنعتی نجف آباد 1،فاز دوم ،خیابان تلاش ، بن بست تلاش 2